BG | EN
Мисия
АСОЦИАЦИЯ НА БИЗНЕС ЕКСПЕРТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Oрганизация с нестопанска цел, обединяваща премиум компании в България.
УТВЪРДЕНИ СТАНДАРТИ И КОРПОРАТИВНА ЕТИКА. Нашият отличителен знак допринася за разпознаването на компании с висок морал и ценности. Членовете на асоциацията се отличават с дългосрочна визия и постоянен принос към обществото.
1. ИНВЕСТИЦИИ В ХОРА

Голяма част от младите хора в България се чувстват неоправдани, поради липсата на шанс за развитие. Често търсещият възможности за развитие млад човек, се сблъсква с високи изисквания за опит, знания и  умения. Когато той не притежава такива, бива отхвърлен от работодателите. Това от своя страна съвсем не  кореспондира с твърдението, че човек за да успее в живота трябва просто да притежава силно желание и  решимост да се бори. Колкото и желание да има един млад човек, ако не му бъде даден шанс, той няма как  да успее в живота и в бизнеса.

 АСОЦИАЦИЯ НА БИЗНЕС ЕКСПЕРТИТЕ В БЪЛГАРИЯ периодично организира семинари, форуми и срещи с  млади хора, търсещи професионално развитие. Една част от хората получават шанс да се обучават и    развиват в компании от бутиков тип, доказали се с висок стандарт в българското бизнес общество.

 
2. КАЧЕСТВО НА ОБСЛУЖВАНЕ

В условия на пазарна икономика, всеки един от нас работи и печели пари.  Някои от нас получават месечното си възнаграждение под формата на заплата, а други като доходи от собствен бизнес. Приликата при едните и при другите е такава, че изкарваме парите си изключително трудно. За да постигнем един средно задоволителен финансов резултат са необходими много усилия, високи рискове, лишения в личен план, както и компромиси с нашите семейства.

Нека да помислим ЗАЩО го правим. Отговора естествено идва веднага и той гласи: “Заработваме пари, за да можем да ги разменим за стоки или услуги, които да ни осигурят един по-добър стандарт на живот”. На пазара в България обаче съществуват предимно компании, чиято основна цел е да имат повече продажби с по-голям марж на печалба. Всички други неща са второстепенни. Фокусирането само върху печалбата води до влошаване на качеството на продуктите и услугите, които купуваме като потребители. Това прави ли живота ни по-добър? Не.

Целта на АСОЦИАЦИЯ НА БИЗНЕС ЕКСПЕРТИТЕ В БЪЛГАРИЯ е да маркира в обществото компаните, търсещи не само големите печалби, а и качествeно обслужване на клиентите. Всеки човек заслужава да бъде уважаван, ценен и това да му бъде показано. Всеки от на заслужава срещу парите си да получи адекватни стоки и услуги, които да направят живота му по-добър.

Мисия | Управителен съвет | Членство | Инфо Център | Контакти