BG | EN
Членство
АСОЦИАЦИЯ НА БИЗНЕС ЕКСПЕРТИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Oрганизация с нестопанска цел, обединяваща премиум компании в България.
УТВЪРДЕНИ СТАНДАРТИ И КОРПОРАТИВНА ЕТИКА. Нашият отличителен знак допринася за разпознаването на компании с висок морал и ценности. Членовете на асоциацията се отличават с дългосрочна визия и постоянен принос към обществото.

В АСОЦИАЦИЯ НА БИЗНЕС ЕКСПЕРТИТЕ В БЪЛГАРИЯ е възможно да членуват единствено собственици на бизнес и компании, които споделят мисията, целите и вижданията на организацията.

За получаване покана за членство е необходимо да попълните електронна молба (по-долу), която ще бъде разгледана на общо събрание на АСОЦИАЦИЯ НА БИЗНЕС ЕКСПЕРТИТЕ В БЪЛГАРИЯ.

ИМЕ НА ВАШАТА КОМПАНИЯ
СФЕРА НА ДЕЙНОСТ
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
ВАШИТЕ ИМЕНА
Мисия | Управителен съвет | Членство | Инфо Център | Контакти